Дриновський збірник

Головний редактор – доктор історичних наук, професор М. Г. Станчев.
Відповідальний секретар – кандидат історичних наук Д. В. Ченчик.
Адреса: Україна, 61022, Харків, м. Свободи, 6, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова.
Тел.: +38(057)707-55-47.
E-mail: drinovcenter@gmail.com

Фахове іноземне видання Болгарської академії наук спільно з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна.
Періодичність видання: один раз на рік.
Мови видання: українська, болгарська, російська, англійська.
Обсяг: до 40 умов. друк. аркушів

Архів збірника на periodicals.karazin.ua


Постійні рубрики:

  • Статті
  • Повідомлення
  • Джерела
  • Рецензії
  • Наукове життя

«Дриновський збірник», названий на честь засновника та першого голови Болгарської академії наук, професора Харківського університету Марина Дринова (1838 – 1906), є органом Комісії істориків Україна – Болгарія, спільним проектом ХНУ імені В. Н. Каразіна та БАН. Збірник не лише репрезентує історію розвитку та сучасний стан цих напрямків гуманітарного знання у Харкові, а й містить публікації науковців з інших міст України, Болгарії та Росії – країн, з якими пов’язаний життєвий та творчий шлях Марина Дринова. Тематично вони охоплюють широке коло проблем: від узагальнюючих історіографічних нарисів та окремих персоналій провідних болгаристів до археологічних та етнографічних розвідок, штудій з історії Візантії та Болгарії. Як і попередній, другий том українсько-болгарського видання містить рубрики «Джерела», «Рецензії» та «Наукове життя». Розрахований передусім на істориків – учених, викладачів, аспірантів та студентів, він буде цікавим і для фахівців суміжних гуманітарних дисциплін.

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ